Energielabel aanvragen overheidWij krijgt regelmatig de vraag hoe men een energielabel kan aanvragen via de overheid. Het is inderdaad zo dat de overheid het energielabel voor bedrijfsgebouwen en kantoorpanden al enige tijd geleden verplicht heeft gesteld. Goed nieuws is echter dat het aanvragen van het energielabel niet direct bij de overheid zelf hoeft te gebeuren. Dat kunt u gewoon bij ons doen. En als u dat wilt zorgen wij dat u het certificaat ook nog eens binnen 7 dagen krijgt geleverd.


Wat wil de overheid met het energielabel bereiken?

Het zal u niet zijn ontgaan, onze maatschappij consumeert te veel energie. Enerzijds raken onze fossiele energiebronnen langzaam uitgeput. Anderzijds zorgt de consumptie van veel energiebronnen voor CO2-uitstoot waardoor de aarde langzaam opwarmt. Om dat te voorkomen zullen wij op een andere manier met energie om moeten leren gaan. Daarom moet u van de overheid een energielabel voor uw gebouw aanvragen.

Het energielabel wordt door daartoe aangewezen deskundige organisaties zoals energielabelbinneneenweek.nl uit naam van de overheid verstrekt. Dat doen wij door een inventarisatie van de huidige kenmerken van uw gebouw op gebied van energievoorziening uit te voeren. Al naar gelang de situatie krijgt u vervolgens van ons een label toegekend in een hogere dan wel een lagere categorie. In 2023 zal de overheid gebouweigenaren met een label lager dan categorie C verplichten om energiezuinige maatregelen door te voeren zodat het label verbetert.


Wat wij doen

Wij inventariseren de gegevens omtrent energieverbruik van uw pand en brengt een bezoek om de situatie te bezichtigen. Op basis van een complex beoordelingssysteem kunnen wij vervolgens vaststellen in welke categorie uw energielabel valt. Uiteindelijk zullen wij dit energielabel formeel in de database van de overheid registreren zodat dit inzichtelijk is.

Is uw energielabel in de ogen van de overheid te laag, dan zult u moeten investeren in energiezuinige maatregelen. Ook daar kunnen wij u in adviseren. Een energielabel aanvragen opdat u voldoet aan alle wensen van de overheid, daarvoor neemt u dus het beste contact op met ons.