Wanneer is een energielabel utiliteit noodzakelijk?


Het energielabel voor utiliteitsgebouwen is verplicht bij de verkoop of verhuur van een pand. Dit energielabel geeft aan hoe energiezuinig het gebouw zonder woonbestemming is. Hoe hoger het label, hoe lager het energieverbruik van het pand, waarbij de schaal van A++++ tot G loopt. Het overdragen van een geldig energielabel is al sinds 2015 verplicht voor de utiliteitsbouw. Beschikt u niet over een geldig energielabel bij de verkoop of huur van uw pand? Dan kunt u een boete opgelegd krijgen.

Een energielabel aanvragen kunt u helaas niet zelf online. Voor gebouwen zonder woonbestemming zult u een BRL9500 gecertificeerde inspecteur moeten inschakelen. Bent u pandeigenaar, projectontwikkelaar of bouwbedrijf? Zet onze gecertificeerde inspecteurs aan het werk. Het nieuwe energielabel is na afgifte maximaal 10 jaar geldig.

Energielabel voor utiliteitsgebouwen

De verplichting om een energielabel te hebben voor utiliteitsgebouwen is niet nieuw. Al sinds 2008 is het namelijk verplicht om bestaande utiliteitsgebouwen te voorzien van een geldig label. Sinds januari 2015 is een energielabel ook verplicht bij de verkoop of verhuur van nieuwbouwprojecten. Beschikt uw gebouw nog niet over een energielabel? Dan loopt u kans om een boete te ontvangen. Verder biedt het label inzicht in waar de energiebesparingen zitten in het gebouw. Een beperking van het energieverbruik kan zorgen voor lagere exploitatiekosten en een hogere prijs bij de verkoop. Utiliteitsgebouwen met de volgende functie moeten sowieso worden voorzien van een label:

  • Kantoren
  • Bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra
  • Ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen
  • Hotels, pensions, cafés, restaurants
  • Sporthallen, stadions, zwembaden
  • Winkels, supermarketing, showrooms etc

Hoe kunt u een energielabel aanvragen?

Het aanvragen van een energielabel voor utiliteitsgebouwen is niet zo eenvoudig als voor particulieren. De registratie van energielabels verloopt namelijk anders dan bij woningen. Als eigenaar van een gebouw ontvangt u geen voorlopig label en kunt u deze helaas ook niet online omzetten naar een definitief label. U zult een gespecialiseerd bedrijf moeten inschakelen die gecertificeerd is om dergelijke energielabels te verstrekken. Deze partij registreert het uiteindelijke label en inspecteert en controleert uw pand op diverse punten. Staat u op het punt om uw gebouw te verkopen of verhuren? Dan helpen wij u in 3 stappen naar een geldig energielabel!

1) Opname op locatie
2) vaststellen energielabel
3) Energielabel laten registreren bij het RVO

Energielabel zichtbaar ophangen

Diverse utliteitsgebouwen zijn verplicht om het energielabel zichtbaar op te hangen. Denk hierbij aan utliteitsgebouwen van de overheid en gebouwen die publiekelijk toegankelijk zijn. Bij publiekelijk toegankelijke kantoren gaat het om gebouwen waar vaker publiek komt (vaker dan incidenteel). Enkele voorbeelden van publiekelijke gebouwen zijn:

  • Ziekenhuizen en scholen
  • Winkels en supermarkten
  • Restaurants en schouwburgen
  • Banken en hotels

Minimale eisen voor utiliteitsgebouwen vanaf 2023

Kantoorpanden zijn utiliteitsgebouwen. Naast de verplichting om het pand te voorzien van een geldig energielabel, dient het kantoorpand in 2023 ook minimaal te voldoen aan de normen van energielabel C. Geldt dat voor ieder kantoor? Nee, alleen voor kantoren die groter zijn dan 100m2. Bent u na het behalen van energielabel C al klaar voor de toekomst? Nee helaas. Ook na 2023 gaat de strijd van de overheid door tegen het terugdringen van het energiegebruik. De rijksoverheid streeft naar een energieneutraal gebouwde omgeving in 2050. Let op: dit geldt dus ook voor bestaande bouw! Er zijn momenteel diverse financiële regelingen die u als ondernemer hierbij kunnen helpen. Wilt u weten hoe uw pand ervoor staat? Vraag dan een energielabel utiliteit aan en weet direct waar voor u verbeterpunten zitten!


Vraag direct uw energielabel aan