Energielabel bedrijfspanden verplichtEen energielabel voor een bedrijfspand is verplicht. Op dit moment (anno 2021) is een energielabel al verplicht bij verkoop, verhuur en oplevering van een kantoor. U moet het energieprestatielabel dan aan de andere partij kunnen overleggen. Daartoe dient u eerst een onafhankelijke beoordelaar zoals ons in de arm te nemen. Die stelt de hoogte van het label objectief vast.

Overigens kost dat niet alleen maar geld. Een aantoonbaar beter label zegt iets over de milieuvriendelijkheid en energiezuinigheid van uw gebouw. Dat rechtvaardigt mogelijk een hogere huur- of verkoopprijs.Energielabel C binnenkort voor alle kantoren verplicht

Vanaf 2023 worden de eisen vanuit de overheid nog wat strenger. Het is de wens om enkel nog gebouwen te gebruiken die voldoende energiezuinig zijn. Beschikt u over een kantoor dat groter is dan 100 m2, dan dient dat vanaf 2023 verplicht te beschikken over minimaal categorie C als energielabel. Een energielabel A, B of C is met andere woorden vanaf dat moment voor uw kantoren verplicht, ook wanneer er geen sprake is van voorgenomen verkoop of verhuur.

De boetes van de Inspectie Leefomgeving & Transport die op last van de overheid naleving controleert, zijn niet mals. Bovendien loopt men het risico dat het gebouw vanaf 2023 wordt gesloten wanneer men niet over een energielabel C bedrijfspand beschikt, terwijl dat wel verplicht is.


Hoe kunt u uw zaken op korte termijn regelen?

Om tegemoet te komen aan de behoefte van ondernemers om binnen afzienbare tijd aan de energieregelgeving te kunnen voldoen, kunnen wij het energielabel binnen 7 dagen afgeven. De hoogte van het voor bedrijfspanden verplicht energielabel kunnen wij in dat proces niet beïnvloeden. Wij stellen een heldere, transparante en volstrekt objectieve rapportage op waarmee wij het toegekende label onderbouwen.

Is het voor u noodzakelijk of wenselijk om de classificatie te verhogen, dan kunnen wij u via onze zusterorganisaties Energie Bouwadvies.nl en Perfect Bouwexperts.nl wel adviseren omtrent te nemen maatregelen. Deze kunnen vervolgens in een aanvullend toekenningstraject voor wat betreft het verplicht energielabel voor uw kantoor worden meegenomen.

Meer weten? Neem contact op!