Energielabel utiliteitsbouw aanvragenDe regelgeving omtrent energielabels was aanvankelijk met name gericht op de particuliere woningbezitter. Echter ook utiliteitsbouw moeten in een groot aantal situaties over een dergelijk label beschikken. Voor u als ondernemer of bestuurder van een organisatie speelt het aanvragen van het label met andere woorden waarschijnlijk ook een belangrijke rol. Onder utiliteitsbouw wordt namelijk ieder bouwwerk verstaan dat geen woonbestemming heeft. Al naar gelang de aard en omvang is een ander energielabel voor uw utiliteitsgebouw benodigd of gelden andere regels.

Wij zijn een door de overheid erkend deskundige. In uw opdracht toetsen wij de situatie in uw pand en geven wij het bijbehorende energielabel af conform de criteria die van overheidswege zijn opgesteld.Aanvragen energielabels utiliteitsbouw binnen een week

Wanneer u vastgoedeigenaar bent en voornemens bent om utiliteitsbouw te gaan verkopen of verhuren, dan spelen energielabels daarbij een belangrijke rol. Met een dergelijk label, dat kan variëren van A (energiezuinig) tot G (totaal niet energiezuinig) toont u immers de duurzaamheid van uw gebouw aan aan de toekomstige koper of huurder. Dat verstevigt wellicht uw onderhandelingspositie ten aanzien van verkoopprijs of huurprijs.

Een energielabel voor utiliteitsbouw aanvragen gaat het snelst via onze website. Maak uw interesse s.v.p. kenbaar. Wij nemen dan op korte termijn contact op om de juiste procedure ten aanzien van het verstrekken van het energielabel voor uw utiliteitsbouw uit te voeren. De kosten daarvan zijn afhankelijk van de omvang van uw pand.


Bereid u voor op 2023

Ook een kantoorgebouw is utiliteitsbouw. Het aanvragen van energielabels is hierbij aan nog strengere eisen verbonden. Vanaf 2023 dient namelijk ieder utiliteitsgebouw dat functioneert als kantoor, minimaal over een energielabel categorie C te beschikken. Wilt u over dit laatste meer weten, neem dan contact met ons op zodat wij u vrijblijvend maar compleet kunnen informeren.