Een energielabel is ook voor bedrijfspanden in Tilburg verplichtTen aanzien van het verplicht energielabel gelden voor u in Tilburg dezelfde regels als voor ieder ander bedrijfspand of kantoor in Nederland. U moet er een in uw bezit hebben op het moment dat er sprake is van het aangaan van verkoop- of verhuurcontracten. Dat zorgt ervoor dat het label nog wel eens op het allerlaatste moment snel geregeld moet worden. De spoedservice van energielabelbinneneenweek.nl voorziet in die behoefte. Wij werken onder andere door heel Brabant en dus ook voor u in Tilburg.
Energielabel voor kantoor en bedrijfspand verplicht: maar hoe regelt u het snel?

Energielabels zijn verplicht en het ontbreken ervan kan u een fikse boete opleveren als eigenaar van een utiliteitsgebouw in Tilburg. Dat moet dus snel geregeld worden. Energielabelbinneneenweek.nl hanteert gelukkig een uitgekiende werkwijze om onder andere het energielabel dat verplicht is voor kantoren en bedrijfspanden, binnen een termijn van 7 dagen af te kunnen geven. Van essentieel belang daarin is dat u ons van de juiste, volledige en actuele informatie omtrent uw pand voorziet. Installatietekeningen en plattegronden moeten up-to-date zijn.

Het lijkt wellicht in eerste instantie vervelend dat een energielabel verplicht is voor een kantoor of bedrijfspand. U maakt immers kosten aan afgifte ervan. Maar ondanks dat het energielabel verplicht en niet gratis is, kan het u ook weldegelijk wat opleveren. Een betere classificatie van het label verhoogt namelijk de marktwaarde van uw pand. Dat kunt u weer doorberekenen in verkoop- of huurprijs.


Maak uw gebouw energiezuiniger

Het energielabel voor kantoren is al sinds 2008 verplicht. Tot dusverre heeft dat nog te weinig invloed gehad op de mate waarin geïnvesteerd werd in energiezuinige maatregelen. In de komende jaren zal de overheid gebouweigenaren echter steeds meer stimuleren om de energieprestatiecoëfficiënt te verbeteren. Dat scheelt u maandelijks energiekosten, maar daar worden we uiteindelijk allemaal beter van.