Energielabel verplicht in TilburgEnergielabels zijn in verschillende situaties verplicht wanneer u als vastgoedeigenaar over bedrijfsvastgoed beschikt. Hebt u een bedrijfspand in Tilburg in eigendom en bent u van plan dat te gaan verhuren of verkopen? In dat geval moet u het energielabel verplicht kunnen overleggen aan de tegenpartij. Die tegenpartij kan het gebruiken om te bepalen hoe duurzaam het vastgoed is.

Heeft u als investeerder recent een kantoor laten bouwen in Tilburg en is dit onlangs opgeleverd? Ook in een dergelijke situatie is de beschikking over een energielabel verplicht. Vanuit overheidswege wordt hierop gecontroleerd.Verplicht energielabel C of hoger voor kantoren

Met kantoren die een omvang hebben van meer dan 100 m2 is vanaf 1 januari 2023 iets bijzonders aan de hand. De overheid eist van dergelijke bedrijfspanden dat die minimaal over energielabel categorie C beschikken. Energielabels voor dergelijke bedrijfspanden met kwalificatie A, B of C zijn dus verplicht.

Vanuit de groei van de textielindustrie tot de jaren 60 van de 20e eeuw, is een groot deel van het bedrijfsmatig vastgoed in Tilburg gerealiseerd. Heden ten dage is de energiezuinigheid van een deel van deze panden tamelijk gedateerd. Het is dus mogelijk dat u eigenaar bent van een kantoor waarvoor geldt dat het het verplicht energielabel categorie C niet haalt. In dat geval zult u moeten gaan investeren in energiezuinige maatregelen.


Wij helpen u op weg

Voor advies omtrent verbetering van de duurzaamheid van een bedrijfspand teneinde het verplicht energielabel op te kunnen waarderen, verwijzen wij graag naar onze partnerorganisaties Energie Bouw Advies en Perfect Bouwexperts. Deze organisaties beschikken over alle kennis en knowhow om u te adviseren hoe u uw verplicht energielabel kunt verbeteren. Vanuit Energielabelbinneneenweek.nl kunnen wij u bovendien binnen een termijn van slechts 7 dagen voorzien van het voor uw pand in Tilburg geldende energielabel.