Energielabel voor bedrijfspand in Venlo verplichtBeschikt u in Venlo over een of meer bedrijfspanden en / of kantoren? Realiseert u zich dat er sprake is van een verplicht energielabel voor dergelijke gebouwen? Dat is al sinds 2008 zo trouwens. Gezegd moet worden dat tot 2015 de mate van handhaving tamelijk beperkt was. Sinds 2015 wordt er echter door de Inspectie Leefomgeving en Transport aanzienlijk strenger op de naleving van deze verplichting toegezien. Energielabels zijn verplicht, en kunt u het verplicht energielabel niet bij navraag overleggen, dan riskeert u aanzienlijke boetes.

Gelukkig heeft u de mogelijkheid om hier direct iets aan te doen. Energielabelbinneneenweek.nl is namelijk in staat om u binnen een week nadat inspectie en analyse van uw bedrijfspand of kantoor heeft plaatsgevonden, te voorzien van het verplicht energielabel. Wij gaan snel, efficiënt en effectief te werk voor u in Venlo.

Energielabel voor bedrijfspanden en kantoren in Venlo verplicht

De reden dat energielabels verplicht zijn, is tweeledig. Door classificatie van bedrijfspanden en kantoren wordt duidelijk hoe energie- en milieuvriendelijk ieder zakelijk pand is. Dat geeft inzicht. Ten aanzien van de toekomst is het de verwachting dat de overheid steeds meer pandeigenaren zal dwingen om de energievriendelijkheid van hun gebouw te vergroten. Men verplicht u met andere woorden om te investeren in energiezuinige technieken wanneer uw energielabel een te lage waarde heeft.

Bij verkoop van bijvoorbeeld uw kantoor of bedrijfspand in Venlo is een energielabel ook verplicht. Daar kleeft ook een commerciële functie aan. Uw bedrijfspand neemt immers in waarde toe wanneer de energiezuinigheid objectief aantoonbaar is.


Energielabelbinneneenweek.nl: verplicht energielabel in een oogwenk

Dat het energielabel voor een kantoor of bedrijfspand verplicht is en dat u het om allerlei redenen wellicht op korte termijn nodig heeft, hoeft voor u geen probleem te zijn. Wij van energielabelbinneneenweek.nl kunnen ook ten behoeve van bedrijfspanden in Venlo binnen 7 dagen na inspectie een verplicht energielabel afgeven. Neem direct contact met ons op om een afspraak te maken.