Energielabel voor bedrijfspand verplichtAan ons wordt nogal eens gevraagd hoe het zit met een energielabel voor bedrijfspanden. Mensen vragen zich af waarom een energielabel voor een bedrijfspand aanvragen van belang zou kunnen zijn. Wij weten daar vanzelfsprekend het nodige vanaf. Zo’n label geeft een koper of huurder in de eerste plaats zekerheid over de kwaliteit van uw bedrijfspand. Bij het afsluiten van verkoop- of verhuurcontracten kan een energielabel bedrijfspand dus bepalend zijn voor het al dan niet doorgaan van de transactie of het al dan niet sluiten van de overeenkomst.

Een energiecertificaat bedrijfspand wordt bovendien belangrijk met het oog op financiering in de toekomst. Banken hebben namelijk aangegeven geen kredieten meer te verstrekken ten aanzien van panden die in 2023 over een onzuinig label (lager dan categorie C) beschikken. Heeft u eigenlijk momenteel al een idee hoe het met de energiezuinigheid van uw pand gesteld is?Energielabel voor bedrijfspand binnen een week

In 2023 gaat er het nodige veranderen. De overheid zal steeds meer stimuleren en reguleren dat bedrijfs- en kantoorpanden voldoende energiezuinig zijn. Vanaf dat jaar is het verplicht om over een energielabel voor uw bedrijfspand te beschikken dat minimaal categorie C is. Is het energiecertificaat voor uw bedrijfspand lager dan loopt u zelfs het risico dat uw gebouw wordt gesloten totdat u voldoende energiezuinige maatregelen heeft genomen.

Bent u verhuurder of verkoper dan zult u zich naar aanleiding van het voorgaande realiseren dat het energielabel voor bedrijfspanden in de toekomst steeds belangrijker zal worden. Wacht daarom niet met het laten vaststellen van uw label en het nemen van corrigerende maatregelen om de energiezuinigheid van uw pand te verbeteren. Wij van energielabelbinneneenweek.nl kunnen u daarbij helpen door u binnen 7 dagen van het benodigde label te voorzien.


Zet ons aan het werk!

Wij voorzien u binnen enkele dagen van het energiecertificaat voor uw bedrijfspand. U heeft dan meteen goed inzicht in de stappen die u moet ondernemen. Is uw energielabel immers niet goed genoeg dan zult u moeten gaan investeren in corrigerende maatregelen. Ook daar kunnen wij u in adviseren. Dat scheelt u veel werk en een hoop kopzorgen.