Energielabel voor bedrijfspanden in Eindhoven verplichtWellicht bent u ervan op de hoogte dat de beschikking over een energielabel voor een bedrijfspand alweer bijna 15 jaar verplicht is. Pas sinds een jaar of 5 wordt hier echter door de bevoegde instanties meer nadrukkelijk op gehandhaafd. Dat geldt ook ten aanzien van uw kantoor in Eindhoven, want ook daarvoor is bepaald dat het energielabel verplicht is. Kunt u het label niet overleggen dan is er een behoorlijke kans op een boete en dat wilt u voorkomen.

Dat een energielabel verplicht is hoeft geen probleem voor u te zijn want wij hebben de formaliteiten hieromtrent zo voor u in Eindhoven geregeld. Een van onze adviseurs verdiept zich graag in de karakteristieken van uw pand, komt uw gebouw inspecteren en zal vervolgens binnen 7 dagen het verplicht energielabel afgeven. Dan kunt u weer met een gerust hart aan het werk.

Energielabel kantoren verplicht dus onderneem actie

De werkwijze die wij van energielabelbinneneenweek.nl hanteren, is sterk gestandaardiseerd waardoor wij u razendsnel van dienst kunnen zijn. Energielabels zijn weliswaar verplicht maar uit ervaring weten wij dat dit in de praktijk, bijvoorbeeld in verband met de verkoop van een pand, toch altijd weer pas op het laatste moment geregeld wordt. Wanneer u in Eindhoven een beroep doet op onze spoedservice is het dan ook van wezenlijk belang dat u ons alle informatie en documentatie ten aanzien van het kantoor of bedrijfspand waarvoor u een verplicht energielabel door ons wilt laten toekennen, toezendt.


Wij leveren binnen een week

Na bestudering van uw data komen wij langs om uw pand in Eindhoven op te nemen en vervolgens wordt het verplicht Energielabel uitgewerkt en berekend op basis van alle gegevens die ten aanzien van uw bedrijfspand of kantoor beschikbaar zijn. U ontvangt daarna op zeer korte termijn het energielabel dat voor alle kantoren / bedrijfspanden in Nederland verplicht is. Tevens zullen wij het verplicht energielabel direct registreren bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met een geldigheid van 10 jaar.