Energielabel voor winkelsEen winkelpand is een bedrijfspand en voor bedrijfspanden geldt dat die over een energielabel moeten beschikken. Bent u winkelier en heeft u een of meer panden in eigendom? Energielabelbinneneenweek.nl verzorgt het energielabel voor winkels in opdracht van de overheid.

Let op want waar de overheid aanvankelijk minder strikt was ten aanzien van toezicht en handhaving op de plicht van een winkelier om een energielabel voor zijn winkel te kunnen overleggen, hanteert men momenteel een veel strenger beleid. Wanneer u niet aan de verplichtingen voldoet dan kan dat bestraft worden met een forse boete.Energielabel laten vaststellen voor winkelruimte is nuttig

Bent u winkelier en tevens eigenaar van uw pand, dan zal het energielabel voor winkels u van aanzienlijk nut kunnen zijn. Door het energielabel van uw winkelpand te laten vaststellen, krijgt u immers objectief inzicht in de energiezuinigheid van uw winkel. Wellicht valt deze tegen en is het verstandig om maatregelen te nemen die een gunstig effect hebben op de hoogte van de maandelijkse energienota.

Vanaf 2023 is het sowieso zo dat energielabels voor winkels minimaal categorie C moeten scoren. Scoort uw winkel ten aanzien van het energielabel slechter, bijvoorbeeld categorie D of lager, dan is het zelfs mogelijk dat de overheid uw winkel in 2023 sluit totdat u corrigerende maateregelen hebt getroffen.


Direct regelen via ons

Energielabelbinneneenweek.nl kan het energielabel ten aanzien van uw winkelruimte razendsnel bepalen en formaliseren. Daartoe zullen we de door u aan te reiken documentatie omtrent de energie-verbruikseigenschappen van uw pand bestuderen en op bezoek komen. Het label is dan binnen een week geregistreerd. Daarnaast kunnen wij u adviseren over hoe u het energielabel voor uw winkel kunt verbeteren. Wij zetten daartoe graag de te plegen investeringen en te nemen maatregelen voor u op een rijtje.