Energielabel verplichtEnergielabels voor panden met zakelijke doeleinden zijn al sinds 2008 verplicht. Aanvankelijk werd daar door de wetgever echter nauwelijks op gehandhaafd waardoor sancties bij verkoop of verhuur van dergelijke panden uitbleven. Vanaf 2015 wordt er door de Inspectie Leefomgeving en Transport echter veel strenger gecontroleerd of het verplicht energielabel daadwerkelijk aanwezig is. De eigenaar van een zakelijk gebouw kan in geval van het ontbreken van een dergelijk energielabel direct een forse boete verwachten. Dat wilt u toch voorkomen of niet soms? Via energielabelbinneneenweek.nl kunt u gelukkig het verplicht energielabel aanvragen. Wij voorzien u dan binnen een tijdsbestek van een week na het inspecteren van uw zakelijk vastgoed, van het juiste label.
Waarom eigenlijk en verplicht energielabel?

De klimaattransitie is een hot-topic. Onze energiebronnen staan onder druk. Het grootste deel van ons energieverbruik vindt plaats in onze gebouwen. Van belang is allereerst om de mate van energiezuinigheid in kaart te brengen en daarom is het aanvragen van energielabels verplicht. In een latere fase zal de overheid energie-onzuinige gebouwen steeds meer gaan verplichten tot het nemen van milieu- en energievriendelijke maatregelen om hun prestatie te verbeteren.

Een verplicht energielabel aanvragen doet u overigens niet alleen maar voor de wetgever. De energieprestatie van een gebouw is ook van grote invloed op de waarde van een pand. Deze energieprestatie wordt doordat het energielabel verplicht is, gemakkelijker voor iedereen inzichtelijk. Dat zal sowieso bijdragen aan een stimulerend effect ten aanzien van het nemen van milieuvriendelijke maatregelen.


Energielabelbinneneenweek.nl regelt het voor u

Het toekennen van een verplicht energielabel op uw zakelijk pand is een van de bedrijfsactiviteiten van onze onderneming. Het afgeven van verplichte energielabels moet echter gezien worden als slechts een onderdeel van een totaaladvies waarmee wij u graag van dienst zijn. Ook ten aanzien van het al dan niet noodzakelijkerwijs verbeteren van het verplicht energielabel, kunnen wij u namelijk adviseren. Zo kunnen wij u vertellen welke concreet te nemen maatregelen de energie-efficiency van uw gebouw zullen verbeteren en welke niet.

Neem contact met ons op voor een deskundig energieadvies in de breedte.